Beroepsopleiding

Bij het opgroeien van dove kinderen tot volwassen, zelfstandige en gerespecteerde leden van de samenleving, is niet alleen het onderwijs, maar ook de beroepsopleiding erg belangrijk.

Gemiddeld 40 studenten nemen deel aan de beroepsopleidingen. Beroepen waarin studenten worden opgeleid zijn: tapijt weven, metaalbewerking en borduurwerk, houtbewerking, autotechniek, naaien, kinderverzorging, fabriceren van oorstukjes en pottenbakken. Het instituut zoekt voortdurend naar mogelijkheden om het aantal beroepen uit te breiden.

De huidige opleidingen zijn voor ambachtelijke beroepen, maar het instituut heeft ook een begin gemaakt met een opleiding ‘computergebruik’ en hoopt dit nog verder te ontwikkelen. Ongeveer 60% van de instructeurs in de beroepsopleiding en een aantal leerkrachten is zelf doof. In de toekomst hoopt het instituut nog meer gediplomeerde dove schoolonderwijzeressen te kunnen aanstellen.

De jongelui die van school afkomen, kunnen door hun beroepsopleiding met succes werk vinden. De mogelijkheid een baan te vinden en financieel onafhankelijk te zijn, speelt een beslissende rol in de publieke opinie over dove mensen en hun gelijke rechten. Het feit dat de werkeloosheid onder dove mensen met een beroepsopleiding aanmerkelijk lager ligt dan het nationale gemiddelde, spreekt boekdelen.
 

Een gift overmaken?
Dat kan via (IBAN) rekeningnummer NL58 INGB 0000 7155 15 t.n.v. Vrienden vh Holy Land Institute for the Deaf te Zoetermeer

logo_anbi

Vrienden van het HLID heeft het ANBI-keurmerk.