Buitendienst

logo jofehIlogo cbrn 2010 hebben ongeveer 300 kinderen met hoor- en spraakbeperkingen deelgenomen aan de buitendienstprogramma’s. Het gehele netwerk van instellingen heeft al duizenden kinderen met diverse handicaps bereikt. 

Met meer middelen, kan de dienstverlening langzaam uitgebreid worden om te helpen in de behoeften te voorzien die in het hele land zichtbaar zijn.

Jofeh Center
 
In Jofeh (een dorpje in de Jordaanvallei nabij de Dode Zee) groeide het buitendienstprogramma uit met aangepast onderwijs in diverse reguliere scholen, een gemeenschapscentrum voor revalidatie en gehandicaptenzorg, beroepsonderwijs en werkgelegenheid. We hopen in de toekomst meer van zulke programma’s en centra in de Jordaanvallei te kunnen vestigen. Kijk eens op de website van het Jofeh Center.
 
Waaruit bestaat de buitendienst?
De buitendienst van het instituut omvat een aantal programma’s, te vangen onder de noemers 1.) ‘Outreach’ (geïntegreerd onderwijs in reguliere scholen), 2.) ‘CBR oftewel Community-Based Rehabilitation’ – (Revalidatie binnen de Leefgemeenschap) en 3.) Opleidingen voor technisch en onderwijzend personeel.

Geïntegreerd onderwijs
Geïntegreerd onderwijs wordt verzorgd in reguliere dorps- en buurtscholen in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs. Het instituut verzorgt opleidingen voor lokale leerkrachten en technische ondersteuning met onderwijs materiaal en hoortoestellen. 
  
CBR
CBR-dienstverlening probeert zoveel mogelijk gebruik te maken van lokale dienstencentra zoals klinieken, ziekenhuizen, scholen, fabrieken en andere bedrijven. Om integratie en dienstverlening maximaal te laten verlopen worden vrijwilligers en medewerkers van betreffende instanties en bedrijven opgeleid om een bijdrage te leveren en zulke diensten toegankelijk te maken voor gehandicapte mensen.
Hoewel de buitendienst zich primair richt op dove kinderen, coördineert het ook een netwerk van andere organisaties die elk gespecialiseerd zijn op bepaalde handicaps. Hiermee wordt de dienstverlening aan alle gehandicapte kinderen op de diverse buitendienstlocaties zeker gesteld.

Opleidingen
Revalidatie en onderwijsprogramma’s die door de buitendienst worden begeleid, maken veelal gebruik van vrijwilligers die door specialisten worden opgeleid.

Een gift overmaken?
Dat kan via (IBAN) rekeningnummer NL58 INGB 0000 7155 15 t.n.v. Vrienden vh Holy Land Institute for the Deaf te Zoetermeer

logo_anbi

Vrienden van het HLID heeft het ANBI-keurmerk.