Doofblinden-afdeling

De doofblinden-afdeling voorziet in onderwijs, behandeling en zorg aan een van de meest genegeerde en verwaarloosde groepen mensen in het Midden-Oosten.

Er is weinig informatie beschikbaar over het aantal doofblinde mensen in de regio. In het algemeen zijn doofblinde kinderen gedoemd tot een geïsoleerd bestaan en een leven van emotionele, geestelijke en sociale verwaarlozing. Het instituut was zich al een aantal jaren bewust van deze enorme nood onder de doofblinde kinderen en jonge mensen en wilde graag helpen door opleiding en zorg te bieden aan de doofblinde kinderen en hun families.

In 2001 werd de doofblinden-afdeling geopend met twee doofblinde kinderen. Op dit moment is er een staf bestaande uit lokale medewerkers en buitenlandse vrijwilligers en negen doofblinde leerlingen in de leeftijd van 4 tot 17 jaar. De doofblinden-afdeling is ondergebracht in een aparte huiselijke unit met 24-uurszorg. Verder worden de doofblinden onderwezen in met name het aanleren van vaardigheden die ze nodig hebben in het dagelijkse leven en die hun onafhankelijkheid en bewuste besluitvorming bevorderen. Verweven met diverse activiteiten is het leren van bijbehorende gebaren, waardoor ze kunnen communiceren met hun omgeving.

De afdeling is zo ingericht dat verzorgers en docenten praktische en dagelijkse training kunnen geven aan doofblinde leerlingen. De staf ontwikkelt hiervoor het benodigde trainingsmateriaal en er zijn plannen om opleidingen te verzorgen in andere landen in de regio.

Een gift overmaken?
Dat kan via (IBAN) rekeningnummer NL58 INGB 0000 7155 15 t.n.v. Vrienden vh Holy Land Institute for the Deaf te Zoetermeer

logo_anbi

Vrienden van het HLID heeft het ANBI-keurmerk.