Gebarentaal

De afdeling Gebarentaal richt zich op het ontwikkelen van onderwijsleermiddelen in het Arabisch en in de Jordaanse gebarentaal. Curricula en syllabi worden verzorgd voor gebarentaalonderwijs, Arabische dovencultuur en het opleiden van doventolken.  De cursussen worden jaarlijks door ongeveer 100 mensen bezocht. Tot de cursisten behoren onder meer leerkrachten en vrijwilligers van het HLID en andere centra, hbo- en universiteitsstudenten, maar ook ouders en familieleden van dove kinderen.

 De afdeling is ook betrokken bij het opleiden van gebarentaaltolken, waarvan velen met dove leerlingen in het voortgezet onderwijs en op universiteiten werken. De behoefte aan gebarentaaltolken neemt nog steeds toe. De Jordaanse regering heeft een commissie in het leven geroepen die verdere ontwikkelingen op dit gebied stimuleert en begeleidt. De afdeling Gebarentaal speelt in deze commissie een prominente rol.

De afdeling Gebarentaal werkt al een aantal jaren aan de derde editie van het Jordaanse gebarentaal-woordenboek. De afdeling heeft daarnaast ook de ontwikkeling van twee edities van het Jemenitisch gebarentaal-woordenboek ondersteund. Verder houdt de unit zich ook bezig met linguïstisch onderzoek en ontwikkeling. Het boek: ‘Inleiding op de grammatica van de Jordaanse gebarentaal’ is gepubliceerd in de Engelse en Arabische taal.  Hierdoor is het ook een hulpmiddel voor degenen die de gebarentaal beter willen leren kennen.

Een afbeelding van enkele boeken die de afdeling Gebarentaal heeft uitgegeven

 

 

 

 

 

 

 

 

De Kijkbijbel in het Arabisch en in de Arabische gebarentaal
De ‘Kijkbijbel’ van Kees de Kort is door de afdeling Gebarentaal vertaald in het Arabisch en in de Arabische gebarentaal. In totaal zijn er 20 boekjes vertaald met daarin de unieke Bijbelse (Christelijke, Islamitische en Joodse) verhalen en platen. De boekjes zijn verkrijgbaar in Jordanië en gesponsord door het Bijbelgenootschap.

“An Introduction to the Grammar of Jordanian Sign language”
Bernadet Hendriks heeft in samenwerking met de afdeling gebarentaal een boek ontwikkeld dat in heel Jordanië verkrijgbaar is. Dit boek heet: “An Introduction to the Grammar of Jordanian Sign language”.


Een gift overmaken?
Dat kan via (IBAN) rekeningnummer NL58 INGB 0000 7155 15 t.n.v. Vrienden vh Holy Land Institute for the Deaf te Zoetermeer

logo_anbi

Vrienden van het HLID heeft het ANBI-keurmerk.