Dovenschool

logo schoolDe school biedt onderwijs aan meer dan 140 dove kinderen. Op het ogenblik zou er voor het merendeel van deze leerlingen geen onderwijsmogelijkheid zijn als de school niet zou bestaan.

De school heeft meer dan 140 leerlingen in de leeftijd van 3 tot 20 jaar en 24 leraren. De grote meerderheid van de leerlingen is Jordaans, maar een klein aantal kinderen uit armere Arabische landen wordt soms toegelaten door het instituut. De meeste kinderen wonen ver van Salt of leven in een moeilijke gezinssituatie. Voor deze kinderen is er een internaat met ongeveer 120 plaatsen.

De school voorziet in vier niveaus van onderwijs, vanaf kleuterschool via lagere school en voortgezet onderwijs met beroepsopleiding tot voorbereidend hoger onderwijs (met hierna de mogelijkheid om verder te studeren). In de school zijn ook een kinderbibliotheek, computer- en practicumlokalen, een handenarbeidlokaal en sport- en spelfaciliteiten aanwezig.

Een gift overmaken?
Dat kan via (IBAN) rekeningnummer NL58 INGB 0000 7155 15 t.n.v. Vrienden vh Holy Land Institute for the Deaf te Zoetermeer

logo_anbi

Vrienden van het HLID heeft het ANBI-keurmerk.